dr Žolt Lazar

Žolt Lazar (1961) je doktor socioloških nauka i magistar političkih nauka. Redovni je profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Autor je četiri monografije i preko pedeset naučnih radova,a uredio je i tri zbornika (o istraživanju publike novosadskog Exit festivala, multikulturalnosti i regionalizaciji Vojvodine). Bavi se istraživanjima problema kulture, religije i umetnosti. Član je Američke antropološke asocijacije (American Anthropological Association) i Srpskog sociološkog društva. Bio je glavni urednik naučnog časopisa Sociološki pregled (2009-12) (Beograd).

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.