STUDENTI

Centar za sociološka istraživanja u svoj rad uključuje studente osnovnih, master i doktorskih studija sociologije, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti su u rad Centra uključeni kao anketari, volonteri i saradnici na pojedinim projektima. Najbolji istraživački radovi studenata koji su nastali su sklopu nastave u formi seminarskih radova objavljivaće se na sajtu Centra.