Studenti

Centar za sociološka istraživanja u svoj rad uključuje studente osnovnih, master i doktorskih studija sociologije, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Studenti su u rad Centra uključeni kao anketari, volonteri i saradnici na pojedinim projektima.

Seminarski radovi

Predstavljamo arhivu najkvalitetnijih istraživačkih radova studenata u prethodnim akademskim godinama. Ovi radovi su nastali na osnovu postojećih seminarskih radova na kursevima na osnovnim studijama

Masal ĐorđeLuman i sociologija okruženja

Masal ĐorđeKomparativna analiza političkih sistema (Rumunija)

Pajić Tijana Emocionalni rad između preživljavanja i eksploatacije

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.