dr Dušan Marinković

Dušan Marinković (1968), redovni profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu. Glavni urednik izdavačke kuće Mediterran Publishing. Oblasti njegovog interesovanja su sociološka teorija, sociologija znanja i sociologija ideologije. Autor je i ko-autor sledećih knjiga: Refleksivna sociologija Alvina Guldnera (2003.), Konstrukcija društvene realnosti u sociologiji (2006.), Nacrt za sociologiju ideologije (2014.), Ogledi o regionalnom identitetu (2016.), Ogledi iz geoepistemologije (2016.), Uvod u sociologiju (2017.). Posebne oblasti njegovog istraživanja obuhvataju geoepistemologiju, genealogiju Mišela Fukoa, transformaciju javne sfere i odnose heterotopija, prostora i moći.

 

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.