dr Valentina Sokolovska

Valentina Sokolovska (1970), je vanredni profesor Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Fokus njenog profesionalnog interesovanja je na primeni statističkih metoda i mrežne analize u sociološkim i demografskim istraživanjima. Autor je i ko autor više desetina naučnih radova. Bogato iskustvo stekla je na problemima istraživanjima multikulturalnosti Vojvodine, regionalizacije, etničkih identiteta, kao i  mrežne analize.

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.