dr Aleksej Kišjuhas

Aleksej Kišjuhas je sociolog i vanredni profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Njegove oblasti interesovanja su teorijska sociologija, sociologija društvenih promena, sociologija emocija i sociološka metateorija. Autor i koautor je četiri monografije i više od 40 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2015), kao i nagrade „Stanislav Staša Marinković“ za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživačkom i analitičkom novinarstvu (2016). Radi i kao redovni kolumnista dnevnog lista „Danas“ od 2006. godine.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.