dr Aleksandar Tomašević

Aleksandar Tomašević (1988) je docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i koordinator Centra za sociološka istraživanja. Učestvuje u sprovođenju Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji u svojstvu direktora terena. Uže područje interesovanja mu je primena matematičkih i statističkih modela u društvenim naukama (sociologiji, političkim naukama, psihologiji i demografiji), sa naglaskom na mrežnu analizu.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.