OBUKE I KURSEVI

Centar organizuje različite vrste obuka kao što su seminari za usavršavanje nastavnika sociologije, obuke vezane za metodologiju kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja u društvenim naukama kao i obuke u različitim posebnim tematskim oblastima sociologije.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od obuka Centra, pišite nam na csi@ff.uns.ac.rs