msr Marina Nedeljković

Marina Nedeljković (1989) diplomirala je na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta UNS (2012), a dve godine kasnije i masterirala na istoj katedri, sa temom master rada „Privatizacija društvenih poljoprivrednih preduzeća“, iz oblasti savremenog srpskog sela. Trenutno je student treće godine doktorskih studija na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta UNS, sa prosečnom ocenom 10,00. Od 1. jula 2018. godine, zaposlena je na Filozofskom fakultetu kao istraživač pripravnik, u okviru realizacije projekata koje finansira Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pre toga je bila zaposlena kao profesor sociologije u srednjim školama, bila je član Saveta tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i radila je na više pozicija u sistemu lokalne samouprave Grada Novog Sada.  Autor je više naučnih radova, prikaza knjiga i učesnik domaćih i inostranih naučnih konferencija iz oblasti sociologije.  Bavi se sociološkim istraživanjima turizma, sela, preduzetništva i ruralnog razvoja. Govori, čita i piše engleski i italijanski jezik.