msr Kristina Pejković

Rođena je 23.10.1990. u Novom Sadu. Nakon gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, završila je osnovne i master studije Sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sa odbranjenim diplomskim-master radom pod nazivom Uzroci pojave kanibalizma i oblici njegove manifestacije, predstavljala je jednog od pet finalista, kandidata za laureata za nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji master-diplomski rad“ 2016. godine. Iste godine stažirala je kod Pokrajinskog ombudsmana kao istraživač narednih šest meseci. Nakon toga upisala je doktorske studije Sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i od jula 2018. zaposlena je kao istraživač-pripravnik na istom fakultetu. Zanimaju je oblasti sociologija interneta i socijalna patologija.