dr Kristina Pejković

Kristina Pejković (1990) je svoje srednje obrazovanje stekla na prirodno-matematičkom smeru Gimanzije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. Nakon toga, sve nivoe studija (osnovne, master i doktorske) završila je na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju u kojoj se bavi konsilijentnim objašnjenjem nasilja odbranila je u martu 2023. godine. Trenutno je zaposlena u zvanju naučnog saradnika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Interesuje se za oblasti sociologije nasilja i digitalne sociologije.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.