dr Aleksandar Tomašević

Aleksandar Tomašević je asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Učestvuje u sprovođenju Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji u svojstvu direktora terena. Uže područje interesovanja mu je primena matematičkih i statističkih modela u društvenim naukama (sociologiji, političkim naukama, psihologiji i demografiji), sa naglaskom na mrežnu analizu.