msr Aleksandar Tomašević

Aleksandar Tomašević je master sociolog, zaposlen kao asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na istom fakultetu, gde mu je prihvaćena doktorska disertacija. Učestvuje u sprovođenju Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji u svojstvu direktora terena. Uže područje interesovanja mu je primena matematičkih i statističkih modela u društvenim naukama (sociologiji, političkim naukama, psihologiji i demografiji), sa naglaskom na mrežnu analizu.