dr Jovana Čikić

Jovana Čikić (1978) je diplomirala na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2003), magistrirala na Studijskog grupi za sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (2008), a titulu doktora socioloških nauka stekla na matičnom fakultetu (2012). Bila je zaposlena na Poljoprivrednom (2003-2013) i Prirodno-matematičkom fakultetu (2013). Od 2014. zaposlena je na Filozofskom fakultetu kao nastavnik za užu naučnu oblast Sociologija. Do sada je objavila tri monografije i više od 70 naučnih radova. Učestvovala je na više od 25 naučno-istraživačkih i stručnih projekata, kao i na više od 35 naučnih skupova. Bavi se sociološkim istraživanjima porodice, turizma, sela, obrazovanja, devijacija. Članica je Srpskog sociološkog društva.

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.