dr Dušan Ristić

Dušan Ristić (1980), je vanredni profesor, šef Odseka za sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Oblasti njegovog profesionalnog interesovanja i istraživanja obuhvataju sociološke studije znanja, diskursa, ideologije, prostora i medija, kao i područje digitalne kulture. Autor je i ko-autor knjiga: Nacrt za sociologiju ideologije (2014.), Ogledi o regionalnom identitetu (2016.), Ogledi iz geoepistemologije (2016.), Granice diskursa (2018.).

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.