AKTUELNOSTI

Međunarodni naučni skup – Postsocijalistička transformacija grada

Zadovoljstvo nam je da najavimo međunarodni naučni skup Postsocijalistička transforma cija grada“ koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 12. i 13. novembra 2019. godine.

Tematske oblasti skupa

 • Dometi koncepta „postsocijalističkog grada“
 • Gradovi Zapadnog Balkana: Nametnuna odrednica ili suštinsko obeležje?
 • Postjugoslovenska proizvodnja prostora
 • Urbana kultura i identitet u postsocijalizmu
 • Urbana regeneracija / džentrifikacija
 • Globalizacija postsocijalističkog grada
 • Gradovi između postsocijalizma i neoliberalizma
 • Ekonomski procesi postsocijalističkog grada
 • Demografski procesi u postsocijalističkom gradu
 • Urbana morfologija postsocijalizma
 • Urbani turizam i nasleđe socijalizma
 • Urbani pokreti i politika u postsocijalističkom gradu
 • Akteri urbane transformacije
 • Svakodnevni život i diverzitet u postsocijalističkom gradu
 • Socio-ekološki problemi
 • Urbano/ruralni odnosi kao specifičnost postsocijalističkih društava

Važne informacije

Rok za slanje apstrakata: 1. jun 2019. godine

Apstrakte, pisane na engleskom i srpskom (odnosno jednom od jezika u regionu – hrvatskom, makedonskom, bosanskom/bošnjačkom, slovenačkom, itd.) dužine do 250 reči, sa jasno naznačenim predmetom, hipotezama, metodama i osnovnim nalazima istraživanja, sa najviše 5 ključnih reči, potrebno je poslati na pstg@ff.uns.ac.rs do 1. juna 2019. Uz apstrakt dostaviti imena, prezimena i afilijacije svih autora/koautora kao i kratku biografiju.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakata: 15. jun 2019. godine

Autori će do 15. juna biti obavešteni o tome da li je njihov rad prihvaćen za izlaganje na skupu. Prihvaćeni apstrakti biće objavljeni u štampanoj knjizi apstrakata pre konferencije.

Kotizacija: 5.000 dinara za učesnike iz Srbije i 50 eura za učesnike iz inostranstva. U cenu kotizacije uključeni su radni materijali, osveženje tokom skupa i jedna zajednička večera. Nekoliko mesta ostavljeno je za mlade istraživače koji nisu zaposleni i koji mogu aplicirati da budu oslobođeni kotizacije. Organizatori nisu u mogućnosti da snose troškove putovanja i smeštaja za učesnike.

Pozivno pismo

Gostujuće predavanje Pedra Silveire sa NOVA Univerziteta u Lisabonu

Zadovoljstvo nam je da najavimo gostujuće predavanje kolege Pedra Silveire sa fakulteta Političkih nauka NOVA Univerziteta u Lisabonu. Predavanje se održava u sklobu Erazmus programa razmene i njegovog boravka na Filozofskom faukuletu.

Predavanje na naslovljeno A pair of hands on the wheel: the concept of political shared leadership održaće se u petak 19. 04. u 10h u seminaru za sociologiju i filozofiju (učionica 313).

Pedro Silveira je doktorand političkih nauka i u svojoj dosadašnjoj karijeri pretežno se bavio problemima političkog liderstva i dinamikom političkih odnosa između članova kabineta na različitim nivoima izvršne vlasti. Njegov CV možete pronaći ovde.